• ads

Tokoh

By admin1
In Tokoh
Mar 7th, 2018
0 Comments
192 Views
oleh: Abdul Aziz Darji, Lc* Nasab dan Kemuliaan Khadijah Khadijah adalah wanita mulia yang lahir dari keluarga terpandang nasabnya, Khadijah binti Khuwalid bin Asad bin Abbdul Uzza bin Kusai bin Kilab. Sedangkan dari jalur ibunya: Fatimah, Zainab, Hallah bin Abdi Manah, maka dari nasab bapak ketemu di Kusai dan jalur ibu di Abdi Manaf. Khadijah […]...
By admin1
In Tokoh
Feb 28th, 2018
0 Comments
136 Views
Oleh : Drs. Syaiful Ulum Arum, M.M*     Aluswah.com-Dalam kitab Zaadul Masir fi Ilmi at-Tafsir, karya Ibnul Jauzi (1/298): Ditinjau dari tinjauan bahasa, Ibnul Anbari menjelaskan bahwa, kata ‘rabbani’ diambil dari kata dasar Rabb, yang artinya Sang Pencipta dan Pengatur makhluk, yaitu Allah. Kemudian diberi imbuhan huruf alif dan nun (rabb+alif+nun= Rabbanii), untuk me...
By admin1
In Tokoh
Feb 20th, 2018
0 Comments
125 Views
     Oleh; Abdul Aziz Darji, Lc*    Aluswah.com-Rasulullah SAW berpesan, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah, pada hari akhirat nanti ia menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali siapa yang mengambilnya dengan kelayakan dan menunaikan apa yang menjadi tuntutannya”. (H.R . Muslim).         Dalam riwayat Muslim yang lain: “D...